Udidi-UkuHamba ngoku

Iindaba zokwenza izinto ngokuhamba kunye nohlaziyo olufike ngexesha olunzulu kwimicimbi yokuhamba neyokhenketho.

Faka amabali ofumana kuwo kuphela eTurboNews, jikelele, ulungelelwano kwaye wahlukile.