Udidi - Urhulumente kunye neCandelo likaRhulumente Iindaba zezoKhenketho

Iindaba nolwazi kwiibhodi zokhenketho, abaphathiswa bezokhenketho kunye necandelo likarhulumente kwicandelo lezokhenketho nelokhenketho.