Ukwaphula Iindaba zaseYurophu Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe Iindaba eziziiNdaba zokuHamba Ukuhamba ngeshishini Iindaba zikaRhulumente iindaba abantu Ukwakha kwakhona ISpain Iindaba Eziphambili Tourism Iindaba zeWired Travel komzila Ngoku Iindaba ezihlaziyiweyo I-WTN

Ileta yesiBini eVulekileyo ngamaGosa aPhezulu e-UNWTO abongoza amazwe angamaLungu ukuba agunyazise unyulo lukaNobhala Jikelele oMtsha noluLungileyo.

Umgaqo-nkqubo we-UNWTO wokusasaza uLuntu kunye neMaski yi-NO enkulu

Ileta yesibini evulekileyo eya kumazwe angamalungu e-UNWTO yangeniswa ngabasebenzi abasakuba ngabasebenzi abaphezulu be-UNWTO kunye namagosa ngobizo olungxamisekileyo lokuba amazwe angamalungu athathe amanyathelo ngoku. Le leta yathi ngokuhambelana nenqaku le-43 yeMithetho yeNkqubo yeNdibano Jikelele, unokunqwenela ukucela ivoti eyimfihlo malunga nokuqinisekiswa kwenqaku le-ajenda kaNobhala Jikelele kwindibano jikelele ezayo eMadrid. Ukuba ivoti igqiba njalo, ngumyalelo weBhunga lesiGqeba esiLawulayo ukumisela inkqubo entsha nefanelekileyo yonyulo.

Print Friendly, PDF & Email
 • Amagosa aphezulu e-UNWTO, kubandakanywa ooNobhala Jikelele be-UNWTO, baqala ukuhlangana ngoDisemba ka-2 kwaye bangenisa ileta evulekileyo kwi-UNWTO. "I-WTN yesidima kuNyulo lwe-UNWTO" eyaqalwa yiWorld Tourism Network eyayisandul' ukusekwa ngelo xesha.
 • Namhlanje kunye neentsuku ezimbalwa phambi kweNdibano kaWonke-wonke ezayo, iqela lamagosa aphezulu e-UNWTO, kuquka namanye amagosa abandakanyekayo kwiphulo le-WTN ye-Decency, ahlangane kwakhona ukuze akhuphe i- Ileta evulelekile eya kuMazwe angamaLungu e-UNWTO kwiNgxelo yeGosa leNdlela yokuziphatha kuLawulo lweNkcubeko kunye neZenzo kuMbutho..
 • Ileta eya kumazwe angamalungu e-UNWTO kunye nabaphathiswa bayo bezokhenketho ikhuthaza abaphathiswa kunye nabathunywa ukuba bavule iingcango zonyulo olutsha nolufanelekileyo lukaNobhala Jikelele kwiNdibano Jikelele ezayo.

Thina, singabasebenzi bangaphambili abasayiniweyo be-UNWTO, singathanda ukuzisa ingqalelo engxamisekileyo yaMazwe angamaLungu e-UNWTO ngeziphumo eziphazamisayo eziqulethwe kwingxelo* yeGosa leeNqobo ezisesikweni malunga nemithetho-siseko yokuziphatha ewohlokayo ekhoyo phantsi kolawulo lwangoku lwe-UNWTO. 

* INgxelo yeGosa lokuziphatha, yomhla wama-23 ku-Agasti, 2021 kwaye ibhekiswe kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo ngoxwebhu A/24/5(c) “Ingxelo yezaBasebenzi”

Ngokusekelwe kwezo ziphumo ziphazamisayo, siphakamisa ukuba amaLungu aMazwe azithathele ingqalelo ngaphambi kokuba athathele ingqalelo ukuqeshwa kwakhona kukaNobhala-Jikelele okhoyo ngoku kwi-2022-2025 kwi-XXIV General Assembly eMadrid, eSpain; kwaye umeme iOfisi ye-UN yeeNkonzo zokuHlola kwaNgaphakathi ukuba yenze uphando lwangaphakathi olucokisekileyo. 

Sekulithuba sinenkxalabo ekhulayo ngolawulo olusesikweni loMbutho, ngoku oye waqiniswa kwaye waqinisekiswa, kule ngxelo ikhankanywe ngasentla.

Cofa apha ukuze ufunde ingxelo.

Kwingxelo yakhe kwiNdibano yeZizwe eziManyeneyo, iGosa leNdlela yokuziphatha lichaza umkhwa oxhalabisayo kwiindlela zolawulo loMbutho. Ngokukodwa, ingxelo ithi “Ngoko ke yinkxalabo ekhulayo kunye nosizi athe wabona indlela izenzo zangaphakathi ezingafihliyo, ezazikho kulawulo lwangaphambili, phakathi kwezinye izinto kwimiba yonyuselo, ukuhlelwa ngokutsha, kunye nokuqeshwa, ziye zayekiswa ngequbuliso zishiya indawo enkulu yokungafihli kunye nolawulo olungenasizathu.. " 

Sikholelwa ukuba, njengoko iGosa lokuziphatha lichaza, ngelixa ukubeka iliso okufanelekileyo kunokuphunyezwa kuphela ngezibonelelo ezifanelekileyo kunye nengqondo evulekileyo, ulawulo opaque kunye nolunyanzeliso lubonakala luyisimo sengqondo esikhoyo kunye nomsebenzi oqhubekayo phantsi kobunkokeli obukhoyo. 

Oku kuyadanisa ngakumbi xa ekuqaleni kwesigunyaziso sikaNobhala-Jikelele okhoyo ngoku, ngoMeyi 2018, kwiBhunga lesiGqeba se-108, “Ukuqiniswa koLawulo lwaNgaphakathi” kwanikezelwa kuMazwe angamaLungu njengeyona nto iphambili kulawulo lwangaphakathi loMbutho.

In ngakumbi, kuxwebhu CE/108/5(b) rev 1 (Umbono wolawulo nezinto eziphambili ) , kuthiwa inkcubeko yokuziphatha yeMibutho yeyona nto ibalulekileyo, nokuba kutyunjwe ngelo xesha iGosa lokuziphatha elityikitya ingxelo.

Xa ufunda ingxelo yeGosa lokuziphatha, akubonakali ngathi inkcubeko yokuziphatha yayiyeyona nto ixhalabisayo. 

Oku kuza ngaphezu koko thina, njengabasebenzi bangaphambili, siye sakubona ngokuthe ngqo, oko kukuthi iimeko ezithile zezigqibo zolawulo olungenamkhethe kulawulo lwangoku lwe-UNWTO, ezinye zazo ziye zabhena phambi kweNkundla yoLawulo yeILO. Nangona kunjalo, ngenxa yezizathu zobulumko kunye nembeko sikhethe ukungakhankanyi nawaphi na amagama.

Omnye umzekelo wokuziphatha ngendlela ethandabuzekayo nguNobhala-Jikelele wangoku yaba sisindululo sakhe sokuqhubela phambili iBhunga lesiGqeba, ekwakufuneka linyule uNobhala-Jikelele kwisithuba seminyaka emine ezayo, iinyanga ezintlanu phambi kweshedyuli yalo emiselwe ngokomthetho (ngoJanuwari endaweni kaMeyi/). Isilimela). 

Eli qhinga lithintele ngokufanelekileyo amaZwe angamaLungu ekuboniseni abagqatswa ngenxa yokunqongophala kwexesha kwaye ekugqibeleni, nguRhulumente omnye kuphela onokungenisa umgqatswa othobela ngokupheleleyo, xa kuthelekiswa nenani labagqatswa abasemthethweni ababenokuthi bathiwe thaca kunyulo lwangaphambili. Kwaye xa kuthiwa umgqatswa wavela eMadrid kwintlanganiso yeBhunga eliLawulayo, wathintelwa ukuba aye kumsitho wentlalontle. 

Ukongeza, bekwaziwa kakuhle ukuba umhla okhethiweyo wawulishwa kakhulu njengoko uninzi lwabathunywa bengakwazi ukuya ngenxa yemithetho yobhubhane eSpain ngelo xesha. Ukuthetheleleka okusolwayo yayikukuba intlanganiso yeBhunga eliLawulayo ihambelane ne-International Tourism Fair eMadrid (FITUR), kodwa xa urhulumente waseSpain kungekudala emva koko wahambisa iFITUR ngoMeyi, uNobhala-Jikelele wenqaba ukulungelelanisa imihla yentlanganiso yeBhunga ngokufanelekileyo. . 

Ngaphezu koko, ii-akhawunti eziphicothiweyo azikwazanga ukunikezelwa kwelo Bhunga njengoko kugunyaziswe yimigaqo nemimiselo, nto leyo eyenza ukuba intlanganiso ingabikho mgaqweni, nto leyo ebeka kuthandabuzeka ukuba semthethweni kwenkqubo yonyulo, njengoko kubonisiwe ngabasakuba ngooNobhala Jikelele kwindawo evulekileyo. ileta.

Kukwafanelekile ukuba kuqatshelwe ukuba iGosa lee-Ethics likwenza kucace ukuba alikwazanga ukuzalisekisa imisebenzi yalo phantsi kolawulo lwangoku, kwaye ngenxa yoko licebisa ukuba iOfisi yeeNqobo zokuziphatha isuswe ngaphandle koMbutho. 

Sinikwe oku ngasentla, simema ukuba unike ingqwalasela ekhethekileyo kwinkcubeko yoloyiko kunye nokuziphindezela apho abasebenzi be-UNWTO baye baphantsi, okukhokelela ekuthotyweni rhoqo kunye nokuchithwa kwezibonelelo zabasebenzi ezixabisekileyo, abangafuni ukukhalaza, okanye bathathe izigqibo eziyimfuneko ezinxulumene nemisebenzi yabo, njengoko wena, njengelungu loMbutho, unokulindela kubo. 

Ukuza kuthi ga ngoku, kwaye ngokungqinelana nenqaku lama-43 leMigaqo yeNkqubo yeNdibano yeZizwe eziManyeneyo, unganqwenela ukwenza isicelo sevoti eyimfihlo kulo mba we-Ajenda, kwaye ukuba ivoti igqiba njalo, uyalele iBhunga elinoLawulo oluPhezulu ukuba liphehlelele umgaqo omtsha nofanelekileyo. inkqubo yonyulo. 

Sikholelwa ukuba ulawulo "olungenasizathu kunye ne-opaque", njengoko lugxininiswe yiGosa lokuziphatha, alunandawo kuyo nayiphi na i-arhente yeZizwe eziManyeneyo, kubandakanywa ne-UNWTO - uMbutho wakho - oye wamiselwa ukukhusela ekuphathweni kakubi kunye nokuxhatshazwa. 

Ngoko ke, unokunqwenela ukuthathela ingqalelo konke oku kungasentla xa uqwalasela i-Ajenda yoMbatha we-9 wokuNyunjwa kukaNobhala-Jikelele kwisithuba esisuka ku-2022-2025, kwaye ucinge ngohlobo lolawulo onqwenela ukubabona kule minyaka mine izayo. Ikamva loMbutho lisezandleni zakho. 

EMadrid, ngoNovemba 15, 2021 
U sayinwe: 

 • UTaleb Rifai, UNobhala Jikelele we-UNWTO 2010-2017 
 • Adriana Gaytan, UNWTO oyiNtloko yoLwazi kunye neTekhnoloji yoNxibelelwano ngo-1996-2018 
 • UCarlos Vogeler, UMlawuli oLawulayo we-UNWTO woBudlelwane beLungu 2015- 2017, uMlawuli waseMelika 2008-2015, kunye nowayesakuba nguMongameli wamaLungu aManyano 
 • Emi MacColl, abasebenzi be-UNWTO ukususela kwi-1980, i-Chef de Cabinet, i-Ofisi kaNobhala Jikelele we-1996-2017 
 • Esencan Terzibasoglu, UMlawuli we-UNWTO, uLawulo lweNdawo kunye noMgangatho, i-2001-2018
 • Eugenio Yunis, abasebenzi be-UNWTO ukususela kwi-1997, uMlawuli weNkqubo kunye noLungelelaniso 2007-2010, iGosa le-Ethics 2017-2018 kunye nelungu langaphambili leBhodi ye-UNWTO kwiiNdlela zokuziphatha zoKhenketho. 
 • UChrister Elfverson, Umcebisi oKhethekileyo we-UNWTO kuNobhala-Jikelele we-2010- 2017 kunye nabasebenzi bangaphambili be-UN ukususela kwi-1970 
 • UJohn Kester, abasebenzi be-UNWTO ukususela ngo-1997, uMlawuli weeNkcukacha-manani, iiNkcazo kunye noMgaqo-nkqubo ka-2013-2019 
 • Jokanye García-Blanch, UMlawuli we-UNWTO woLawulo kunye neMali 2009- 2018, kunye nabasebenzi be-IMF kunye ne-WIPO yangaphambili
 • UMárcio Favilla, UMlawuli oLawulayo kwiiNkqubo zokuSebenza kunye noBudlelwane beZiko 2010-2017
logo yewatch

Obekekileyo. Abaphathiswa: Ikamva lalo mbutho lisezandleni zenu.

Print Friendly, PDF & Email

Malunga nombhali

UJuergen T Steinmetz

UJuergen Thomas Steinmetz uqhubekile esebenza kwishishini lokuhamba nokhenketho okoko wafikisa eJamani (1977).
Uye waseka eTurboNews ngo-1999 njengephepha leendaba lokuqala kwi-intanethi kushishino lokhenketho lwehlabathi.

Shiya Comment