Iindaba zeenqwelo moya Iindaba zesikhululo senqwelomoya Iindaba eziziiNdaba zokuHamba Iindaba zaseNigeria zokuhamba Iindaba zothutho Iindaba zokuHamba Iindaba zeWired Travel

I-Peacock Aviation ithatha amanyathelo asemthethweni ngokuchasene nomphathi we-Gambia

Khetha ulwimi lwakho
USegun-Phillips
USegun-Phillips

Nigerian Uhambo lweePikoko Inkampani ebisebenza njenge-General Sales Agency (GSA) ye-Gambian Mid Africa Aviation Company Ltd. eyayithengisa eNigeria phantsi kwegama elithi Fly Mid Africa icelile kuRhulumente waseGambia malunga nokungahlawulwa kwemali yokubuyisa amatikiti abakhweli ngaphambi kokuba iphume Nayijeriya.

Isibongozo esabhalwa ngomhla we-12 kuFebruwari 2019 saza sakotshwa kwiKomishoni ePhakamileyo yaseNigeria eGambia ngommeli waso u-Abrahams Ayobami & Co sathi: “Singabacebisi kwi-Peacock Aviation and Allied Services Ltd. Client '], inkampani ebhaliswe ngokusemthethweni phantsi kweMithetho yeFederal Republic yaseNigeria nedilesi yayo ebhalisiweyo ikwiNombolo 19, isitalato i-Mojidi, e-Off Toyin Street, e-Ikeja, e-Lagos State, eNigeria nakwimiyalelo yayo kwaye sikubhalela oku uxwebhu lwezikhalazo.

"Umthengi wethu wonyulwa njengeGenerali yokuThengisa [i-GSA] ye 'MID AFRICA AVIATION LTD' phantsi kwegama elithi 'FLY MID AFRICA' ngomhla wama-24 kuTshazimpuzi ka-2017 xa le nkampani yayiqala ukusebenza kwiNqwelo moya eNigeria."

Ngokwengcebiso, "Umthengi wethu, phakathi kwezinye izinto ibikukulawula kunye nokuqhuba iofisi yesixeko ukuthengisa amatikiti kubathengi, umsebenzi lowo umthengi wethu wakwazi ukuwufezekisa kwisithuba serekhodi seeveki ezine zokusebenza."

Uxwebhu lwezikhalazo luye lwaqhubeka lathi, “Ekuqaliseni kokusebenza kweenqwelo moya, ukuthengiswa kwemali ezigcinweni zabaxumi bethu kwasetyenziselwa ukujongana nemirhumo yokusebenza efana nokufika eMoyeni, ukuPaka iMirhumo, iiNtlawulo zaBakhweli, i-Nigerian Civil Aviation Authority [NCAA] Imirhumo, ukutya, kunye nendawo yokuhlala iihotele. ”

"Ngeli themba likhangeleka ngentla, inqwelomoya yangena kwimicimbi ngeeshedyuli zabo zokubhabha ezikhokelele ekurhoxisweni kweenqwelomoya zikaFebruwari nangoKwindla ngo-2018 kwaye ekugqibeleni kwamiswa ukusebenza de kwaphinda kwaziswa."

Ngelixa ukunqunyanyiswa kwakusaqhubeka, i-airline yafumana imiyalelo yokuqalisa ukubuyiselwa kwamatikiti akhutshiweyo kubathengi eyaqhutywa de yaphela yonke imali eyayiphethwe yi-GSA ngokomcebisi wayo.

"Umthengi wethu emva koko wenze isicelo sokuba kukhutshwe imali yokuphelisa le mbuyiselo ingekaphunyezwa ngabaphathi beenqwelo moya zeFly Mid Africa Airlines ngaphezulu konyaka."

Uxwebhu lwezikhalazo lukwanayo nento yokuba, kusekho imbuyiselo engekahlawulwa emalunga neshumi elinanye lamawaka elinamashumi amahlanu anesithandathu amawaka, anamakhulu amathandathu ananye naira amashumi amahlanu ananye kobo [₦ 11,156,601.51] kunye nombutho wabathengi wezothutho lomoya angahlawulwanga [IATA] / ukuhlawulwa kwamatyala Cwangcisa [i-BSP] IKhomishini yokuThengiswa kweNtengiso malunga nezigidi ezisixhenxe zeNaira [₦ 7,000,000] kuphela nabathengi ababonisa izikhalazo zabo kuyo yonke imikhwa kubandakanya ukungqinga indawo yamashishini e-GSA nokuphazamisa imisebenzi yayo.

Ngeli xesha, abanye bade boyikise ngokuqala amanyathelo omthetho ngokuchasene nayo; ngakumbi njengoko abathengi besazi ukuba amatikiti akhutshwe kwiqonga le-IATA BSP abuyisiwe kwaye ke abuza isizathu sokungahlawuli imali yabo.

Ngaphandle konxibelelwano lwe-imeyile phakathi kwabaxumi bethu kunye neFly Mid Africa Airline exeliweyo kunye nohlengahlengiso lweakhawunti ehlawulwe phakathi kwamaqela, i-Airline iyalile ukukhupha imali yokuhlawula abahambi abamsulwa imbuyekezo yabo eyiyo nokuba sele ibashiyile, bedanile kwaye Akuhlawulwanga, ngokutsho kweChief Segun Phillips, uSihlalo weQela eliLawulayo, uPeacock Travels and Tours Limited.

Nangona kunjalo, kwinzame zokulungisa lo mbambano ngoxolo, i-GSA yabhalela iKhomishini ePhakamileyo yaseNigeria eGambia ukuba ingene kulo mbandela kodwa yabuyiselwa kwiKhomishini yaseGambia e-Abuja njengejelo elilungileyo lokusombulula ingxaki enjalo.

Njengokuma nje, kukho imali ebuyisiweyo iyonke esimalunga neshumi elinesibhozo lamawaka elinamanci mahlanu anesithandathu amawaka anamakhulu amathandathu nenye naira engamashumi amahlanu ananye kobo [₦ 18,156,601.51] efikelela ekubuyiselweni kwamatikiti nakwiGSA engahlawulwanga yeNtengiso ye-IATA BSP.

Print Friendly, PDF & Email
>